Mark Swaim

Mark Swaim był kilkanaście lat misjonarzem w Polsce, obecnie z powodu choroby dziecka przebywa w USA. Kilka razy w roku przylatuje do Polski i naucza w zborach chrześcijańskich Bożego Słowa. Od 15 maja 2020 dzieli się z nami za pomocą platformy ZOOM – stąd pochodzą najnowsze nagrania.

5 ostrzeżeń z Listu do Hebrajczyków (2020-07-03)

Malachiasz – Skargi Boga na Jego lud cz.2 (2020-06-26)

Malachiasz – Skargi Boga na Jego lud (2020-06-05)

Psalmy 126-127 – Boża ochrona w trudnym pielgrzymowaniu (2020-05-29)

Psalmy 123-124 – Boża ochrona w trudnym pielgrzymowaniu (2020-05-22)

Psalmy 120-121 – Boża ochrona w trudnym pielgrzymowaniu (2020-05-15)

Dary Ducha Świętego (2020-01-30)

Modlitwa (2019-09-12)

Psalm 90 (2019-2-14)

Uświęcenie (2018-09-23)

<

Obraz Pana Jezusa w Ewangelii Marka (2018-05-17)

10 rzeczy których obecnie dokonuje Duch Święty (nagranie w Rydułtowych – 2018-05-16)

Któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu jego? (2018-02-08)

Co się dzieje gdy nie wybieramy Boga za króla – Sędziów 9 r. (2016-09-08)

Przekazywanie pałeczki kolejnemu pokoleniu (2016-05-20)

6 aspektów życia z Chrystusem (2016-01-20)

9 maja 2015 r. – Mark Swaim wziął udział w serii wykładów biblijnych w Tychach na temat roli mężczyzny i kobiety w zborze. Zapraszamy do wysłuchania nagrania. Tłumaczą: Piotr Bajorowicz, Marek Nalewajka, Stefan Gosik.

Wykład 1: Chrystus jest Głową zboru (2015-05-09)

Wykład 2: Symbole nakrytej głowy kobiety i nienakrytej głowy mężczyzny (2015-05-09)

Wykład 3: Służba kobiet w zborze (2015-05-09)

Wykład 4: Sprawa uległości i modlitwa w zborze (2015-05-09)

Oznaki zdrowego zboru (2015-03-26)

Nowa nadzieja – nowe pragnienia: 1 Piotra 1 r. (2015-01-12)

List do Hebrajczyków – Oznaki prawdziwego wierzącego chrześcijanina (2014-03-27)

Psalm 119 – Reakcja na czytanie Słowa (2014-03-19)