Roger Brind

Roger i Susan Brind usługiwali w Europie Środkowej i Wschodniej od 1969 roku.

Obecnie są zaangażowani w organizację i prowadzenie corocznej Międzynarodowej Konferencji Nauczania Biblijnego na Węgrzech.

Roger angażuje się także w nauczanie biblijne w szkołach biblijnych na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Polsce i Ukrainie.

Organizuje też grupy misyjne na Węgrzech i w Czechach.

Przez kilka lat przyjeżdżał także do Bytomia, prowadząc lekcje dla dzieci na spotkaniach w czasie ferii zimowych.

Pomimo stanu pandemii Roger zorganizował w 2020 r. obóz misyjny na Węgrzech – za pośrednictwem internetu.

 

Mojżesz przygotowuje Jozuego do prowadzenia ludu Bożego
(2020-10-28)

Postawa Mojżesza w trudnych okolicznościach życia cz2
(2020-10-21)

Postawa Mojżesza w trudnych okolicznościach życia cz1
(2020-10-14)

Postawa Józefa w trudnych okolicznościach życia
(2020-10-09)

Przegląd Księgi Daniela cz. 12b
(2020-10-02)

Przegląd Księgi Daniela cz. 12a
(2020-09-23)

Przegląd Księgi Daniela cz. 11b
(2020-09-16)

Przegląd Księgi Daniela cz. 11a
(2020-09-09)

Przegląd Księgi Daniela cz. 10
(2020-09-02)

Przegląd Księgi Daniela cz. 9
(2020-08-26)

Przegląd Księgi Daniela cz. 8
(2020-08-19)

Przegląd Księgi Daniela cz. 7
(2020-08-12)

Przegląd Księgi Daniela cz. 6
(2020-08-05)

Przegląd Księgi Daniela cz. 5
(2020-07-29)

Przegląd Księgi Daniela cz. 4
(2020-07-24)

Przegląd Księgi Daniela cz. 3
(2020-07-17)

Przegląd Księgi Daniela cz. 2
(2020-07-08)

Przegląd Księgi Daniela cz. 1
(2020-06-17)

Psalm 25
(2020-06-10)

Nauczanie Pana Jezusa przez osobisty przykład Ew. Jana 13 r.
(2016-02-28)

Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie
(2016-02-25)

Pan Jezus objawia swoją chwałę – Ew. Jana 2 r.
(2016-02-23)

Owoc Ducha – radość
(2013-02-24)

Owoc Ducha – miłość
(2013-02-21)

Dary w 12 rozdz. Listu do Rzymian
(2011-12-01)

Dlaczego czytając o darach, mamy zwracać uwagę na kontekst, w jakim zostały przedstawione? Jak możemy rozumieć i jak używać dary duchowe? Jaki jest cel istnienia tych darów? W jaki sposób składać duchowe ofiary? Dlaczego niektóre zbory wyglądają tak jakby przeszły wylew?
„Wszyscy jesteśmy członkami ciała. Jaką odgrywasz rolę w ciele Chrystusa?”

Partnerstwo w służbie dla Pana –
Księga Rut (2011-06-30)

Noemi, Rut i Boaz współdziałali razem dla wypełnienia Bożego planu. Planu tego ani nie rozumieli, ani nie ogarniali dokąd on prowadzi – każdy z nich wykonał to, co mógł. Bóg to wykorzystał dla realizacji swojego zamiaru – powołania do życia Obeda, Jessego i Dawida – w celu zachowania linii mesjanicznej.